INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: prašnosť

Starosta opäť riešil val zeminy uprostred Petržalky

Starosta opäť riešil val zeminy uprostred Petržalky

Po neúspešných pokusoch dohodnúť sa so zhotoviteľom stavby 1. etapy nosného systému MHD na prijatí adekvátnych opatrení na zníženie prašnosti alebo na okamžitom odstránení skládky zeminy na Námestí Hraničiarov vykonal vo štvrtok 24.4.2014 petržalský stavebný úrad na pokyn starostu Vladimíra Bajana štátny stavebný dohľad na predmetnej stavbe.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201