INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: Praktická škola

Vzdelávanie v Praktickej škole

Vzdelávanie v Praktickej škole

Niektorí žiaci sa ešte nerozhodli, kam ďalej po skončení základnej školy. A ešte o niečo ťažšie to majú mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením. Ponúkame vám jednu z možností ďalšieho vzdelávania. Praktická škola poskytuje vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím, prípadne v kombinácii s ďalším postihnutím. Pripravuje žiakov na život v rodine, na vykonávanie jednoduchých manuálnych činností v chránených dielňach, resocializačných centrách alebo na voľnom trhu práce.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201