INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: potápači

Počasie potápačom neprekážalo

Počasie potápačom neprekážalo

Za 20 rokov, čo Petržalka organizuje čistenie okolia Chorvátskeho kanála, sa stalo hádam iba raz, že počasie túto brigádu,  ktorá rokmi prerástla vo veľké upratovanie, na ktorom sa zúčastňujú každoročne zamestnanci úradu, poslanci, žiaci, seniori a mnohí ďalší Petržalčania, zrušilo. Stalo sa tak aj teraz, v piatok 21. apríla.…
Čistenie Chorvátskeho ramena už po 21.krát

Čistenie Chorvátskeho ramena už po 21.krát

Dvadsaťjeden rokov pripravuje mestská časť pravidelné Čistenia Chorvátskeho ramena, ktorého sa zúčastňujú žiaci našich škôl, seniori, zamestnanci úradu a, samozrejme, obyvatelia a ďalší dobrovoľníci, ktorí v Petržalke žijú alebo pracujú. Tento rok budeme po dvadsiaty prvý raz čistiť kanál symbolicky práve 21. apríla.…
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli zabojovať za čistejšiu Petržalku

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli zabojovať za čistejšiu Petržalku

Tradičné čistenie Chorvátskeho ramena, ktorého 19. ročník sa konal minulý piatok, prilákal opäť množstvo dobrovoľníkov, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijú. Odbornú pomoc pri čistení vodnej hladiny z člna poskytol bratislavský odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a jeho Správa vnútorných vôd v Šamoríne a potápači z klubu OCTOPUS.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201