INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: posyp

V Petržalke už minuli 50 ton posypového materiálu

V Petržalke už minuli 50 ton posypového materiálu

Do štvrtka 29.januára spotrebovali v bratislavskej mestskej časti Petržalka približne 50 ton posypového materiálu. Ako pre agentúru SITA povedala tlačová tajomníčka Miestneho úradu Petržalka Michaela Platznerová, stála služba monitoruje vývoj počasia a pracovníci majú nariadenú domácu pracovnú pohotovosť. V prípade nepriaznivého počasia dispečer zvolá pracovníkov, ktorí musia na pracovisko nastúpiť do jednej hodiny.…
Petržalka je na zimu pripravená

Petržalka je na zimu pripravená

V marci tohto roku nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Petržalky. Okrem iného tu poslanci stanovili presné pravidlá čistenia verejných priestranstiev, povinnosti vlastníkov, nájomcov či užívateľov pozemkov, ale aj správcov bytových domov. Samospráva pristúpila k spresneniu povinností a zadefinovaniu priestorov z dôvodu nejednoznačnosti pôvodného znenia VZN, čím vznikali spory o tom, kto z oprávnených sa má o čistotu verejného priestranstva postarať.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201