INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: posmrtný život

Smrť – a čo je potom?

Smrť – a čo je potom?

Naša moderná doba aj vďaka internetu a ľahkej dostupnosti k informáciám rozširuje ľudské poznanie nebývalou rýchlosťou. Predsa však ostáva oblasť, ktorá – na rozdiel od všetkých ostatných vedných disciplín – natoľko prebádaná nie je. Smrť. A čo je potom? Je niečo? Je niekto, kto bol na druhej strane a vie o tom niečo viac? …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201