INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: poriadok

Sme občania druhej kategórie?

Sme občania druhej kategórie?

Problém nedostatku mestských policajtov už vyzerá ako obohratá pesnička. Je jasné, že tých pár hliadok, konkrétne dve počas dňa a dve v noci a to nielen pre Petržalku, ale aj Jarovce, Rusovce a Čunovo, nemôže dôsledne kontrolovať  psičkárov, zle zaparkované autá, naozaj dbať na poriadok a bezpečnosť v celom meste.…
Harmonogram pristavovania veľkokapacitných kontajnerov

Harmonogram pristavovania veľkokapacitných kontajnerov

Petržalčania sa budú môcť opäť zbaviť nepotrebných starých vecí ako je nábytok, matrace či koberce. Počas 6 týždňov rozmiestni samospráva v rámci jarného upratovania Petržalky veľkokapacitné kontajnery na 90 miestach vždy v stredu a odvážať ich bude zmluvná spoločnosť vždy v piatok. Prvé kontajnery rozvezie 4. mája a posledné 8. júna.…
Z diskusie so starostom

Z diskusie so starostom

Začiatkom apríla starosta Petržalky Vladimír Bajan v pravidelnej online diskusii odpovedal obyvateľom na ich otázky o parkovaní a verejnom poriadku.  Mám pocit, že situácia s parkovaním v našej mestskej časti je v patovej situácii, kedy obidve strany (vy aj poslanci) čakajú, čo navrhne tá druhá strana.…
Bezkonfliktný bytový dom

Bezkonfliktný bytový dom

Zákony v každodennom živote (dnes o susedskej pohode pod jednou strechou, časť druhá) Nie každý má vedomosť o práve potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.…
Týždeň čistoty bude v marci

Týždeň čistoty bude v marci

Minuloročný pilotný projekt, ktorý mestská časť predstavila pod názvom „Týždeň čistoty v Petržalke“, bol podľa vyhodnotenia oddelenia životného prostredia úspešný. “Zaznamenali sme záujemcov zo 16 bytových domov a odviezli sme 55 vriec odpadu, ktorí obyvatelia svojpomocne vyzbierali,“ dodáva jeho vedúca Zuzana Juhásová.…
Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe

Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe

Samospráva denne a systematicky dohliada na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. Ak porušovanie ustanovení neodhalia inšpektori verejného poriadku, môžu tak urobiť obyvatelia Petržalky. Ich podnety napomáhajú efektívnejšej kontrole takmer 170 hektárov verejnej zelene, o ktorú sa samospráva celoročne stará.  …
Poupratujme naše mesto

Poupratujme naše mesto

Petržalka sa aj tento rok zapojí do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Pre dobrovoľníkov zabezpečí vrecia na zber odpadu, povolenia uskladniť ho a následný odvoz. Ak vám prekážajú odpadky vo vašej bytovke, neporiadok na uliciach a v parkoch, či špinavé zastávky, máte šancu zmeniť to.…
Inšpektori verejného poriadku riešia vaše podnety

Inšpektori verejného poriadku riešia vaše podnety

Vo futbale sa postupne udomácňuje jastrabie oko. V podstate sleduje čistotu hry. Čosi podobné máme v Petržalke.  Štyria inšpektori verejného poriadku sledujú čistotu a poriadok a prispievajú k odstraňovaniu nedostatkov.verejného poriadku. Sú každý deň a za každého počasia v teréne, dokumentujú všetky prehrešky voči čistote a poriadku a následne o zisteniach informujú príslušné oddelenia mestskej časti, mestské firmy a políciu.…
K čistote rozhodne prispievajú aj zamknuté kontajnerové stojiská

K čistote rozhodne prispievajú aj zamknuté kontajnerové stojiská

Sídlisková realita. Kontajnery na domový odpad stoja pri chodníkoch. Zaberajú miesta na parkovanie, sú rajom pre bezdomovov a hlodavce. Ak hocikto poklop na kontajneri dostatočne nezatvorí, vtáky a vietor smeti poroznášajú po okolí. V kontajnerových stojiskách, ktoré ale nie sú uzamknuté, sa často „bordel“ z kontajnerov kumuluje okolo nich.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201