INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: poplatok za miestny rozvoj

Petržalka s mestom nesúhlasí

Petržalka s mestom nesúhlasí

Petržalka nesúhlasí s mestským návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na utorkovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Od 1. novembra tohto roka bude na Slovensku platiť zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Platiť ho bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníkovi vydali stavebné povolenie.…
Bratislava zákon o miestnom poplatku potrebuje

Bratislava zákon o miestnom poplatku potrebuje

Posledné týždne sa v Bratislave nehovorí o ničom viac, ako o poplatku za miestny rozvoj. Má patriť mestu alebo mestským častiam? A prečo? Odradí investorov a predraží nové byty? Rozhodnú mestskí poslanci včas, aby sme o výnosy z poplatkov neprišli? To sú otázky, o ktorých sme hovorili s petržalským starostom Vladimírom Bajanom, ktorý je zároveň aj mestským poslancom, a poslancom miestneho aj mestského zastupiteľstva Milanom Vetrákom. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201