INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: poplatky

Granáty, vlci a mačkopes

Granáty, vlci a mačkopes

Za peniaze si každý môže dovoliť iba toľko, na koľko mu stačia a keď mu už nestačia, kúpi si noviny, aby sa dozvedel, komu stačia. Zvedavé indivíduum však čoskoro zistí, že nestačia ani tým, ktorým by stačiť mohli. Napríklad taký poslanec, ktorý začínal ako zapálený zväzák a člen kedysi najrodnejšej štátostrany sa oprávnene sťažuje, že ak to pôjde ďalej bez pridanej tisícovky ku gáži, nebude mať za čo si dávať šiť každý druhý mesiac nový oblek.…
Boj za bezplatné parkovanie pri Antolskej nekončí

Boj za bezplatné parkovanie pri Antolskej nekončí

Aktivisti proti spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami chcú, aby bol odvolaný z funkcie generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) Miroslav Bdžoch. Povedal to novinárom po rokovaní na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR Miroslav Kollár z občianskej iniciatívy Hlas občanov Slovenska. „Sme presvedčení, že parkoviská nie sú cirkusy alebo nejaké obchodné centrá, ale parkoviská sú pre občana, pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval.…
Výnos z poplatku by sa mal deliť

Výnos z poplatku by sa mal deliť

Jednou z priorít  regionálneho združenia v súčasnom období je vyriešenie aplikácie zákona o miestnom poplatku za rozvoj v podmienkach Bratislavy. Pretavenie litery zákona do praxe si vyžaduje prijatie príslušného všeobecne záväzného nariadenia a novelu štatútu mesta. V týchto dokumentoch má byť okrem iného zakotvená sadzba miestneho poplatku za rozvoj a  deľba z jeho výnosu medzi mesto a mestské časti. …
Zmluva na parkovanie s firmou EEI je na sedem rokov

Zmluva na parkovanie s firmou EEI je na sedem rokov

Zmluvu na parkovanie uzavrela bratislavská mestská časť Petržalka s firmou EEI na sedem rokov alebo do vyčerpania finančného limitu. „Limit na koncesnú zmluvu je päť miliónov eur. Ak sa päť miliónov vyčerpá za štyri roky, tak to budú štyri roky, ak však za sedem rokov vyčerpajú dva milióny, tak skončia pri plnení dva milióny,“ vysvetlil petržalský prednosta Miroslav Štefánik.…
Daň za služby, nie za trest

Daň za služby, nie za trest

Mestská časť Bratislava-Petržalka presviedča majiteľov psov, že daň za svojho štvornohého miláčika sa v priebehu roka premieňa na konkrétne služby. Čistenie košov či vrecúška na exkrementy nie sú všetko. Miestny úrad financuje omnoho viac požiadaviek psíčkarov. Napríklad v minulom roku dostali majitelia psov 1 442 000 vreciek na psie exkrementy.…
Novinky stoja za pozornosť

Novinky stoja za pozornosť

Byť na tepne informácií znamená šancu správne sa rozhodnúť. Aj preto Petržalka rozširuje cesty, ktorými chce ponúkať aktuality komfortným spôsobom. Začiatkom roka spustila mestská časť monotematické newslettere a e-brožúry ako napríklad ŠKOLSKÝ DIÁR, ktorý je prehľadom termínov dôležitých pre žiakov aj rodičov, KĽÚČOVÉ OBLASTI ROZPOČTU 2015 týkajúce sa investícií Petržalky na tento rok, či e-brožúru JA LIKE INFOZÁKON, ponúkajúcu návod na používanie infozákona v praxi.…
Petržalka plánuje zavádzať vlastnú parkovaciu politiku

Petržalka plánuje zavádzať vlastnú parkovaciu politiku

Poslanci mestskej časti na utorkovom zastupiteľstve schválili zásady parkovacej politiky, podľa ktorej by mali vzniknúť na území Petržalky viaceré zóny s dopravnými obmedzeniami a rezidentskými parkovacími miestami pre obyvateľov Petržalky. Prevádzku zabezpečí externá spoločnosť, ktorú mestská časť vyberie vo verejnej súťaži. Petržalskí poslanci tiež schválili, že z výnosu pri platených miestach by mala mestská časť zabezpečiť zvyšovanie počtu parkovacích miest.…
Orientujete sa v miestnych daniach a poplatkoch?

Orientujete sa v miestnych daniach a poplatkoch?

Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa neho sa členia na miestne dane (z nehnuteľností, za psa, ubytovanie…), miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň z motorových vozidiel.…
Petržalka ruší poplatky za poskytovanie informácií

Petržalka ruší poplatky za poskytovanie informácií

Petržalka symbolicky ruší od 21. 1. poplatky za poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Petržalčania sa vlani obrátili na mestskú časť Petržalka 132-krát so žiadosťou o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ich poskytovanie bolo doteraz spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201