INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: poplatky za stravu v MŠ a ZŠ

Všetky peniaze pôjdu deťom

Všetky peniaze pôjdu deťom

Jedným z bodov februárového rokovania petržalského miestneho zastupiteľstva bola úprava poplatkov za stravu a pobyt v materských i základných školách. Viac detí v školách znamená aj viac výdavkov na prevádzku, stravovanie a ďalšiu činnosť. Schválením úpravy poplatkov bolo tiež rozhodnuté, že všetky tieto peniaze pôjdu deťom v našich školách a školských zariadeniach. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201