INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: pokuty

Zmravní novela zákona cestných hazardérov?

Za účelom pozitívneho ovplyvnenia dopravnej nehodovosti dochádza z času na čas k úprave niektorých sankcií za prekročenie rýchlosti s určením rozsahu jej prekročenia. Nevedno, ako prichádzajú vyberači pokút ku konkrétnym cifrám, faktom však zostáva, že aj pri neveľmi hlbokom zamyslení by sa našli ďalšie, aspoň také efektívne a rovnako účinné, riešenia postihu arogancie za volantom.…
Parkovanie, arogancia a nezáujem

Parkovanie, arogancia a nezáujem

K poslednému dňu roka 2013 bratislavská dopravná polícia evidovala v premávke celkom 243 038 osobných vozidiel (kraj 328 231). Z prieskumov vieme, že asi štvrtina ľudí žijúcich v hlavnom meste alebo doň dochádzajúcich, denne využíva auto. Pri spojení týchto dvoch informácií, ku ktorým môžeme prirátať neschopnosť mestských časti a mesta na čele s primátorom dohodnúť sa na jednotnej parkovacej stratégii, niet sa čo čudovať, že vodiči parkujú na každom voľnom mieste, či je to zakázané alebo nie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201