INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: poézia

Ocenili literárne talenty 

Ocenili literárne talenty 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka sú celoslovensky známa literárna súťaž, ktorú organizuje naša knižnica už 27 rokov. Aj tento ročník už má svojich víťazov v štyroch vekových a dvoch žánrových kategóriách. Na slávnostné vyhlásenie tohtoročných výsledkov a odovzdávanie cien prijali naše pozvanie nádejní autori s celého Slovenska.…
Víťazi Petržalských súzvukov Ferka Urbánka

Víťazi Petržalských súzvukov Ferka Urbánka

Minulý rok oslávila táto pre Petržalku tradičná literárna súťaž pre začínajúcich autorov, pomenovaná po významnom slovenskom dramatikovi minulého storočia Ferkovi Urbánkovi, svoje 25. výročie. Aj tento rok o ňu prejavilo záujem až množstvo autorov, ktorí poslali až 192 literárnych diel. Ako povedala porota, vybrať víťazov bola riadna fuška.…
Trému zažehnal úspech

Trému zažehnal úspech

V septembri sa v Kremnici konal X. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie, prózy a v speve pod názvom Kremnická barlička, ktorú organizoval Slovenský zväz telesne postihnutých – republikové centrum. Za Okresné centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých sa z Petržalky po druhý raz zúčastnili Zdena Kmeťová a Henrich Slaušek.…
Cena Ivana Kraska putovala do Petržalky

Cena Ivana Kraska putovala do Petržalky

Nie je tomu tak dávno, čo sme si v Petržalských novinách mohli prečítať článok o mladom Petržalčanovi, básnikovi Martinovi Chudíkovi, ktorý vlani debutoval básnickou zbierkou Ukryté v dotykoch. Za pomerne krátky čas zožala Chudíkova zbierka básní značné úspechy. V čitateľskej ankete literárneho periodika Knižná revue získala zbierka druhé miesto v kategórii Debut roka za rok 2013.…

Novodobo so Shakespearom

V apríli sa už tradične koná okresné kolo súťaže Novodobo so Shakespearom pre petržalské základné školy. Minulý týždeň sa na Základnej škole Tupolevova 20 stretlo 43 žiakov z 11 petržalských škôl. Súťažili v troch kategóriách: v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Kategórie boli ďalej rozdelené na mladších žiakov (5., 6., 7. ročník) a starších žiakov (8., 9. ročník).…
Éterickosť v poézii stále oslovuje duše ľudí

Éterickosť v poézii stále oslovuje duše ľudí

Začínal v Petržalských súzvukoch, dnes vydáva svoju debutovú básnickú zbierku. V roku 2012 sa stal laureátom literárnej súťaže Wolkrova Polianka 2012, kde rok predtým získal aj prvé miesto. Pravidelne získaval ceny aj v iných literárnych súťažiach. Svoje básne publikoval v literárnych časopisoch RAK, Dotyky, Slovenské pohľady a Divoké víno.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201