INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: podnikanie

Dni Petržalky – predajné stánky

Dni Petržalky – predajné stánky

Záujemcovia o predaj v stánkoch na Dňoch Petržalky si už môžu podať žiadosť písomne alebo osobne (v podateľni) na MÚ Petržalka najneskôr do 9. mája a počas úradných hodín sa môžu informovať na podmienky  na čísle 02/68 288 868 alebo mailom alena.sebekova@petrzalka.sk alebo emil.chlebec@petrzalka.sk.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201