INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: podnety

Inšpektori verejného poriadku riešia vaše podnety

Inšpektori verejného poriadku riešia vaše podnety

Vo futbale sa postupne udomácňuje jastrabie oko. V podstate sleduje čistotu hry. Čosi podobné máme v Petržalke.  Štyria inšpektori verejného poriadku sledujú čistotu a poriadok a prispievajú k odstraňovaniu nedostatkov.verejného poriadku. Sú každý deň a za každého počasia v teréne, dokumentujú všetky prehrešky voči čistote a poriadku a následne o zisteniach informujú príslušné oddelenia mestskej časti, mestské firmy a políciu.…
Bez papúč, pokút a povšimnutia?

Bez papúč, pokút a povšimnutia?

Aj keď parkujúce autá na petržalských chodníkoch nie sú ničím novým a ľuďom asi nezostáva iné, ako sa s tým zmieriť, predsa by som rád upozornil na to, ako tento spôsob parkovania zneužíva Sklenárstvo Minárik na Hálovej 19 (na foto). Dokážem pochopiť, ak vodič z času na čas vyjde s autom na chodník, pretože parkoviská praskajú vo švíkoch, majiteľ spomenutého sklenárstva však na chodníku parkuje každý deň a každú noc už niekoľko rokov aj vtedy, ak sú blízke parkoviská voľné.…
Petržalka rieši podnety nadpriemerne

Petržalka rieši podnety nadpriemerne

Portál Odkaz pre starostu zverejnil hodnotenie samospráv za rok 2012. Napriek faktu, že je Petržalka najväčším slovenským sídliskom obstála v štatistikách dobre. Internetová stránka odkazprestarostu.sk umožňuje ľuďom nahlasovať podnety týkajúce sa napríklad zničeného mobiliáru, vrakov vozidiel či čiernych skládok. Princíp je jednoduchý.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201