INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: poďakovanie

Múzejníci ďakujú

Múzejníci ďakujú

Múzeum školstva a pedagogiky, od roku 1970 okrem iných múzejných činností, zhromažďuje vo svojich fondoch historické predmety školskej povahy. V deväťdesiatych rokoch sa v múzejníctve rozšírila forma nadobúdania zbierkových predmetov od súkromných darcov. Jednotlivé fondy sa tak aj v múzeu formujú nielen aktívnou zbierkotvornou činnosťou kurátorov v teréne – najmä na školách po celom Slovensku, ale i vďaka ľuďom, ktorí sú ochotní darovať predmety zo svojich školských čias.…
Pani učiteľkám z lásky

Pani učiteľkám z lásky

V škôlke, kam chodí syn Matúš, som v plnej triede detí v tichosti sledovala a obdivovala učiteľky,  ako dokážu počúvať každým uchom zvlášť, ako dokážu vidieť každým okom zvlášť (a mať ešte ďalšie dve na chrbte), ako každá ruka smeruje inam, aké sú popritom láskavé a zároveň rázne a prísne, ako to s tými našimi deťmi vedia a ako to my niekedy s nimi nevieme.…
Ľudia si vydýchli

Ľudia si vydýchli

To, že stavebník polyfunkčného komplexu medzi Einsteinovou a Pečnianskou ulicou pri budove gymnázia nezačal stavať a jeho stavebné povolenie tým k 7. aprílu stratilo platnosť, potešilo najmä súčasných obyvateľov Pečnianskej ulice, od ktorých nám prišlo do redakcie poďakovanie. „Vážený starosta Vladimír Bajan, veľmi nás potešil oznam, ktorý sme našli pred pár dňami vyvesený na našich vchodoch.…

Ďakujem za pomoc

Ešte koncom novembra minulého roka som sa pri parkovisku pri Tescu nešťastne pošmykla na blate. Nevedela som sa vôbec postaviť, neskôr vysvitlo, že som si zlomila nohu. Najhoršie na tom bolo, že som mala v kočíku malého syna. Našťastie, mladý muž, ktorý išiel autom okolo, zastavil, zavolal záchranku a počkal s nami až do jej príchodu.…
Poďakovanie

Poďakovanie

Som pravidelným čitateľom Petržalských novín, na každé číslo nedočkavo čakám, aby som sa dozvedel o dianí v Petržalke. Prostredníctvom novín by som sa chcel aj poďakovať lekárom a zdravotníckemu personálu (sestričkám) Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Poďakovanie im patrí za starostlivosť, ktorú nezištne prejavovali v čase mojej hospitalizácie na internom oddelení v auguste.…
Stratený mobil vrátil majiteľke

Stratený mobil vrátil majiteľke

Snehová perina neprikryla len to, čo oku nie vždy lahodí. Presvedčil sa o tom aj 82-ročný Ján Bauka. Cestou do klubu dôchodcov sa o čosi potkol. „Odletelo mi to spod nohy. Reku, čo to len môže byť? Zohol som sa a – mobil.…
Vďaka za to, že je Petržalka sociálna

Vďaka za to, že je Petržalka sociálna

Chcem sa poďakovať Alene Halčákovej, vedúcej Oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu v Petržalke a jej kolegom Kvetoslave Biljnjovej,  Ľubov Stanekovej, Jane Guľovej, Ľubošovi Kollerovi,Vlaste Kuzmovej, ako aj všetkým ostatným za to, že denne poskytujú občanom Petržalky, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, cenné informácie a poradenstvo o možnostiach zlepšenia svojho kritického životného postavenia, možnostiach poskytnutia mimoriadnych sociálnych príspevkov, v otázkach bývania pre sociálne najslabšie postavených občanov, poradenstvo a výpomoc rodinám s deťmi, dôchodcom. …
Skúsenosti zostanú v srdiečku

Skúsenosti zostanú v srdiečku

Prostredníctvom PN chcem vyjadriť veľkú vďaku riaditeľke Kataríne Kovačičovej z MŠ Macharova za krásne zorganizovanie programu z príležitosti konca školského roku. Na rodičov čakal krásny, zaujímavý a najmä, veselý program pripravený učiteľkami MŠ, v ktorom sa nám predstavili deti všetkých tried. Po programe sme si dopriali občerstvenie – pani kuchárka pripravila výborný guláš, rodičia priniesli rôzne dobrôtky a všetci sme tam strávili príjemné popoludnie.…
Poďakovanie

Poďakovanie

Vážený pán starosta, dovoľte mi touto cestou v čase plnom skôr negatívnych ohlasov, kedy je slov uznania ako šafránu, vysloviť slová uznania a chvály na Materskú školu na ulici Piflova 10, Petržalka. Navštevuje ju moja dcéra Ema Jurčová, a uznanie chcem vysloviť predovšetkým učiteľkám Ľubici Otrubovej a Gabriele Ječnej, ktoré svojím citlivým a profesionálnym prístupom vytvárajú príjemný a kvalitný priestor na predškolskú výchovu detí.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201