INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: počítač

Čítanie s počítačom

Čítanie s počítačom

Mal som jeden sen. A splnil sa. Začiatkom tohto školského roku vznikla vyučovacia hodina Multimediálne čítanie. Zaradená je v prvom ročníku na Základnej škole Černyševského 8, Petržalka. Náplňou hodiny je naučiť a precvičovať hlasné čítanie a čítanie s porozumením. „No a čo,“ poviete si.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201