INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: plat

ZMENA – Prvé zastupiteľstvo po voľbách

ZMENA – Prvé zastupiteľstvo po voľbách

V utorok 25.novembra sa bude konať 1.ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava – Petržalka. Zastupiteľstvo začne už o 9.hodine (aktualizované v pondelok 24.11.) v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej 17. Na programe je informovanie o výsledku volieb do orgánov samosprávy v MČ Petržalka , zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov.…
Starosta si navrhol zníženie platu

Starosta si navrhol zníženie platu

Najväčšia bratislavská mestská časť hospodárila s prebytkom viac ako 700 tisíc eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2012, ktorý poslanci schválili na júnovom rokovaní. Petržalská samospráva v dobre nastavenom systéme šetrenia pokračuje aj v súčasnosti. Šetriť sa zaviazala aj v Memorande o spolupráci medzi Vládou SR a ZMOS o uplatňovaní rozpočtovej politiky so zameraním na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201