INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: plat starostu

Nové zastupiteľsvo už zasadalo

Nové zastupiteľsvo už zasadalo

Desať dní po komunálnych voľbách sa novozvolení zástupcovia Petržalčanov stretli na ustanovujúcom zastupiteľstve. Prvé zasadnutie malo takmer slávnostný charakter. Po slovenskej štátnej hymne predseda miestnej volebnej komisie Petržalky Ľudovít Lučanič informoval o výsledkoch volieb, predstavil (staro)nového starostu Vladimíra Bajana a 35 členov poslaneckého zboru.…
Schválili sobášiacich aj starostov plat

Schválili sobášiacich aj starostov plat

Staronový petržalský starosta Vladimír Bajan a zvolení poslanci zložili 25. novembra na  1. ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka svoje sľuby. Predseda Miestnej volebnej komisie v Petržalke Ľudovít Lučanič informoval o výsledku volieb do orgánov samosprávy v Petržalka a v krátkej záverečnej reči pripomenul poslancom, že je čas začať plniť predvolebné sľuby a predsavzatia, aby si voliči o štyri roky mohli povedať, že sa rozhodli správne.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201