INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: planý poplach

Neukončený poplach

Neukončený poplach

Siréna, ktorá sa rozozvučala po Petržalke vo štvrtok 9. januára desať minút pred 12. hodinou, naozaj splnila svoju úlohu. Keďže zaznela v inom ako zvyčajnom čase (tým je piatok na pravé poludnie), vystrašila mnohých z tých, čo ju začuli. Urobili, čo sa dalo čakať: obracali sa na všetky strany, aby sa dozvedeli, čo sa deje, či a kde unikol čpavok, ako o tom informoval ženský hlas po skončení výstražného signálu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201