INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: pieskovisko

Čo nové vo VPS

Čo nové vo VPS

Okrem pravidelných činností, ako sú čistenie cestných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev vykonávajú pracovníci MP VPS aj náročnú prípravu areálov základných a materských škôl v správe mestskej časti na jarné obdobie. Aby dodržali literu zákona, je potrebné do konca marca stihnúť výrub vyschnutých a poškodených stromov.…
Za čisté pieskoviská

Za čisté pieskoviská

Chcela by som poprosiť kompetentné osoby o zabezpečenie úpravy a vyčistenia detských ihrísk, resp. pieskovísk, v Petržalke. Jedná sa konkrétne o ihrisko medzi panelákmi Gessayova 6-22 a pieskovisko medzi panelákmi na ulici Gessayova 11-19. Zima sa už dávno skončila a pieskoviská sú v žalostnom stave.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201