INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: Petržalské Miestne zastupiteľstvo

Príďte na zastupiteľstvo

Príďte na zastupiteľstvo

Petržalskí poslanci sa opäť stretnú 3. mája na dvanástom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Na programe je prijatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia  a tiež stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.…
Petržalskí poslanci schválili rozpočet na tento rok

Petržalskí poslanci schválili rozpočet na tento rok

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka na dnešnom zastupiteľstve schválili rozpočet na rok 2015 vo výške 26 631 506 eur. Návrh rozpočtu predpokladá bežné príjmy 25690 275 eur a bežné výdavky 24851 168 eur. Kapitálové príjmy odhadujú v Petržalke na 698 123 eur a kapitálové výdavky na 961 372 „Dnes už vieme, že budeme v prebytku.…

Hlasovať možno aj nijako

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa od decembra 2010 celkovo stretlo 29-krát. Z verejne dostupných zdrojov sme sa preto bližšie pozreli na to, ako boli miestni poslanci aktívni v procesoch rozhodovania o tom, kam pôjdu peniaze z rozpočtu, čo sa bude v Petržalke stavať, opravovať, obnovovať, ale napríklad aj ako im záleží na tom, kto bude riadiť miestne podniky.…
Ad: Akých máme poslancov?

Ad: Akých máme poslancov?

V rubrike To je môj názor sa redakčná kolegyňa Silvia Vnenková už zrejme nedokázala preniesť cez najvyšší stupeň tolerantnosti k činnosti, ale aj nečinnosti niektorých petržalských „zástupcov ľudu“ – poslancov miestneho zastupiteľstva. Je skúseným novinárskym matadorom a nejaké to volebné obdobie je v Petržalských novinách autorkou spravodajstva zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201