INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: Petržalská superškola

Piaty ročník petržalskej Super školy otvorila cesta do vesmíru

Piaty ročník petržalskej Super školy otvorila cesta do vesmíru

Symbolickým odovzdaním kľúča od dverí poznania prvému prednášajúcemu Jánovi Balážovi z Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa začal ďalší ročník petržalskej Super školy. Kľúč mu 11. októbra v petržalskom Zrkadlovom háji slávnostne odovzdali starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka Vladimír Bajan a podpredseda SAV Pavol Siman.…
Operený skvost „priletí“ do Petržalky

Operený skvost „priletí“ do Petržalky

V minulom ročníku Petržalskej super školy nadchol šiestakov interaktívnou a zábavnými príhodami obohatenou prednáškou, ktorej nosnou témou bola láska k prírode a jej ochrana . „Prednáška mala u žiakov aj u učiteľov taký úspech, že sme sa rozhodli ju zopakovať a opäť k nám pozvať charizmatického človeka, ochrancu slovenskej prírody a imitátora hlasov vtákov aj ďalších slovenských voľne žijúcich zvierat,“ povedal starosta Vladimír Bajan a dodal, že vďaka tomuto projektu už viac ako 10-tisíc petržalských žiakov získalo možnosť zúčastniť sa na jedinečných prednáškach popredných slovenských vedcov.  …
Čo nevieme o Slnku

Čo nevieme o Slnku

Na Slnku je toľko zlata, koľko vážia Himaláje. Aj túto, pre mnohých novú informáciu, si vypočuli ôsmaci z petržalských základných škôl a z Rusoviec na ďalšej prednáške v rámci projektu Petržalská super škola. V utorok 13. decembra im o Slnku, našej najväčšej a najbližšej hviezde, porozprával Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV.…
SAV a Petržalka podpísali memorandum o spolupráci

SAV a Petržalka podpísali memorandum o spolupráci

Predseda SAV. Pavol Šajgalík a starosta Petržalky  Vladimír Bajan  podpísali Memorandum o spolupráci na 3. ročník spoločného úspešného projektu Petržalská super škola.Pilotnú verziu jedinečného projektu pripravili pred 4 rokmi oddelenie školstva, kultúry a športu pod vedením Veroniky Redechovej spolu s pedagógmi 11 základných škôl a  Petrom Vršanským z Ústavu vied o Zemi SAV. …
Lovec vírusov v Petržalke

Lovec vírusov v Petržalke

Petržalská super škola uzavrela minulý kalendárny rok poslednou prednáškou. Žiakov siedmeho ročníka priviedol do sveta vírusov vedúci Oddelenia ekológie vírusov Boris Klempa z Virologického ústavu SAV, ktorý pracuje na projekte Európsky vírusový archív. Vedci zapojení v projekte nielen hľadajú nové vírusy, ale ich aj študujú a uchovávajú pre budúcnosť.…
Vynálezca pre Ferrari v Petržalke

Vynálezca pre Ferrari v Petržalke

Riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Dr. Ing. Františka Simančíka si na prednáške Petržalskej super školy vypočuli šiestaci našich základných škôl. Je autorom a spoluautorom viacerých vynálezov nových materiálov a výrobných postupov, ktoré nemajú vo svete obdobu. Jeho meno rezonuje najmä v súvislosti s originálnou technológiou výroby penového hliníka, ktorý sa podarilo úspešne aplikovať napr.…
Pastiersku kapsičku volajú stopou bieleho muža

Pastiersku kapsičku volajú stopou bieleho muža

Ďalším prednášajúcim Petržalskej super školy bol vedúci vedecký pracovník Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied a profesor botaniky na Karlovej univerzite v Prahe profesor RNDr. Karol Marhold, CSc. Zaoberá sa systematikou vyšších rastlín, kde využíva široké spektrum metodických prístupov vrátane štúdia chromozómov, molekulárnych aj morfologických metód.…
Petržalská super škola

Petržalská super škola

V minulom školskom roku sa zapojilo do jedinečného projektu Petržalská super škola 2 515 žiakov druhého stupňa petržalských základných škôl. Takmer stovka šiestakov, siedmakov a ôsmakov vypracovala vynikajúce projekty a svoje práce prezentovali pred špičkovými vedcami na zámku v Smoleniciach, kde si prevzali aj hodnotné ceny od Slovenskej akadémie vied a mestskej časti Petržalka.…
Čo má astronómia spoločné s archeológiou?

Čo má astronómia spoločné s archeológiou?

Odpoveď na túto otázku z titulku sa dozvedeli siedmaci na prednáške RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc., popredného vedeckého pracovníka z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Úspešný projekt Petržalskej super školy má tak za sebou symbolicky prvý polrok. Prvá prednáška v školskom roku 2013/2014 patrila svetlu, ktoré vie vytvoriť človek – laserom.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201