INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: Petržalská super škola.prednášky

Super škola pokračuje

Super škola pokračuje

Starosta Petržalky Vladimír Bajan spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied Jaromírom Pastorekom slávnostne odomkli 25. októbra 2012 Petržalskú super školu. Bol to absolútne nový vzdelávací projektom pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl bez rozdielu. Postupne si získala sympatie u žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí ocenili predovšetkým jej prínos pri upriamovaní pozornosti žiakov na rôznorodosť vedných oblastí v súvislosti s výberom budúceho povolania, ako aj prezentovanie najnovších vedeckých poznatkov a objavov najuznávanejšími odborníkmi v danej oblasti na Slovensku.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201