INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: pednášky

Prednášky o Alzheimerovej chorobe

Prednášky o Alzheimerovej chorobe

Slovenská Alzheimerová spoločnosť vás srdečne pozýva na prednáškové dopoludnie pre príbuzných a rodinných opatrovateľov pacientov s Alzheimerovou chorobou. PaedDr. Mária Čunderlíková a Ing. Eva Pauerová, PhD. budú prednášať na tému Ako zvládnuť starostlivosť v domácom prostredí? Ste vítaní  v sobotu 19. októbra 2013 od 8:30 do 12:00 hodine v budove Centra MEMORY na Mlynarovičovej 21.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201