INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: pedagógovia

Do materských škôl sme umiestnili o 111 detí viac ako vlani

Do materských škôl sme umiestnili o 111 detí viac ako vlani

V súčasnosti navštevuje 23 petržalských materských škôl  2 558 detí, ďalších 1 501 žiadostí školy zaznamenali pri jarných prihláškach na nasledujúci školský rok. Mestská časť bola schopná vyhovieť 825 žiadostiam, čo je o 111 detí viac ako v minulom roku. Petržalka investuje každoročne značné finančné prostriedky do rozširovania kapacít svojich materských škôl, v priemere 700 tisíc eur ročne.…
Skrášľujeme areál školy

Skrášľujeme areál školy

Základná škola Pankúchova 4 sa usiluje vytvárať žiakom príjemné prostredie v triedach, na chodbách a v iných školských priestoroch. V ostatnom čase sme pristúpili ku skrášľovaniu školského dvora, ktorý využívajú žiaci na pobyt cez hlavnú prestávku a pri rôznych akciách školy súvisiacich s výchovno-vyučovacím procesom.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201