INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: Pastoračné centrum

Betlehemy na výstave

Betlehemy na výstave

V Pastoračnom centre pri Kostole Sv. Rodiny je otvorená výstava betlehemov. V tomto adventom čase jej zorganizovanie iniciovala Alena Podmajerská z kancelárie starostu. Má nám pripomínať všetko, čo Vianoce a narodenie Ježiša Krista symbolizujú – lásku, pokoru, načúvanie jeden druhému, rešpekt a porozumenie.…
Otvorili pastoračné centrum

Otvorili pastoračné centrum

Koncom novembra sa v petržalskom Kostole Svätej rodiny uskutočnila slávnosť spojená s otvorením a požehnaním nového pastoračného centra. Pri príležitosti otvorenia pastoračného centra priľahlého ku Kostolu Svätej rodiny svätú omšu slávil bratislavský arcibiskup metropoplita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s miestnym farárom Jozefom Dúcom a ďalšími kňazmi.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201