INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: pas

Polícia upozorňuje: Skontrolujte si doklady

Polícia upozorňuje: Skontrolujte si doklady

Polícia upozorňuje žiadateľov o doklady, aby si v dostatočnom časovom predstihu pred cestou do zahraničia skontrolovali ich platnosť (občianske preukazy, cestovné pasy, vodičské preukazy), čím predídu zbytočnej nervozite, prípadne komplikáciám pred dovolenkou. Zároveň žiadateľov upozorňuje na možnosť podať si žiadosť o vydanie cestovného dokladu a vodičského preukazu na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ a to bez ohľadu na trvalý pobyt občana.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201