INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: parkovanie

Čo nám to tu bude stáť?

Čo nám to tu bude stáť?

Zelené lúky a marhuľové sady padli už dávno „za obeť“ túžbe ľudí po bývaní. Pamätníci vedia, ako vznikalo dnešné najväčšie sídlisko. V prachu, blate, hluku. Dnešná Petržalka je okrajovou časťou Bratislavy na juhu. Onedlho (o pár desiatok rokov) bude viac súčasťou stredu mesta.…
KRIMIFÓRUM – Piráti na naše cesty nepatria

KRIMIFÓRUM – Piráti na naše cesty nepatria

Pred takmer dvomi rokmi nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorou sa novelizoval zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novela zákona sa dotkla niektorých ustanovení o objektívnej zodpovednosti, sprísnila podmienky udelenia vodičských oprávnení pre určitý okruh osôb a priniesla i ďalšie zmeny.…
Spoplatnené parkovanie

Spoplatnené parkovanie

Obyvateľom Bratislavy sú už roky rokúce známe, adrenalín dvíhajúce jalové rozpravy o jednotnej parkovacej politike. Keď v roku 2010 prijalo zastupiteľstvo koncepciu mestskej parkovacej politiky, bol to rozumný krok v ústrety územnému generelu statickej dopravy. Spoločné pravidlá parkovania v meste si ako neúspech pripísal manažment predchádzajúceho primátora, ktorý nedokázal presadiť a zjednotiť názorové nezhody jednotlivých mestských častí.…
Potrebujeme jasne definované pravidlá

Potrebujeme jasne definované pravidlá

Všetci sa zhodneme v tom, že chceme zaviesť jednotný parkovací systém pre celú Bratislavu tak, aby bol zrozumiteľný pre všetkých Bratislavčanov bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti žijú a zároveň aj pre návštevníkov hlavného mesta. Preto potrebujeme jednotnú parkovaciu politiku s jednotnými parametrami a pravidlami, ktorá ale bude riešiť aj špecifiká jednotlivých mestských častí. …
Diskutovali ste so starostom

Diskutovali ste so starostom

Zo septembrovej on-line diskusie Petržalčanov so starostom Vladimírom Bajanom vyberáme:   Dušan: Pán starosta, aký je Váš názor a aký je postoj úradu k výstavbe, ktorú chce údajne pán Kmotrík realizovať na mieste bývalého štadióna. Dúfam, že výstavbe takéhoto kolosu budete vedieť zabrániť.…
Boj s veternými mlynmi

Boj s veternými mlynmi

Na  Pečnianskej ulici bývam od doby čo postavili sídlisko. S pribúdajúcim časom vzrastá počet obyvateľov a teda celkom logicky i áut. Výsledkom je problém s parkovaním Stačilo, že sa v Inchebe koná výstava a domáci majú problém. Nech to vezme čert, tie tri dni sme sa vždy nejako vynašli.…
Z diskusie so starostom

Z diskusie so starostom

Začiatkom apríla starosta Petržalky Vladimír Bajan v pravidelnej online diskusii odpovedal obyvateľom na ich otázky o parkovaní a verejnom poriadku.  Mám pocit, že situácia s parkovaním v našej mestskej časti je v patovej situácii, kedy obidve strany (vy aj poslanci) čakajú, čo navrhne tá druhá strana.…
Hlavnou témou rokovania poslancov bolo parkovanie

Hlavnou témou rokovania poslancov bolo parkovanie

Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve rezonovali najmä dve témy. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR v mestskej časti Petržalka a návrh poslanca Milana Vetráka o pozastavení uznesenia z júla 2014 o zavedenie parkovacieho systému externou firmou na účet mestskej časti.  Zastupiteľstvo viedol prednosta Miestneho úradu Miroslav Štefánik, starosta Vladimír Bajan sa pre chorobu ospravedlnil.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201