INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: paneláky

Povedzte, kde bývate

Povedzte, kde bývate

… a váš dom odpovie (podľa ľubovôle doplniť – kto ste, akí ste, chcete byť alebo ako žijete, či chcete žiť).  Nič objavné, len účelová ponáška na známe anglické príslovie, povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.  Tupolevova 1 (harmónia, túžba, nádej) Vidno to z piatich mostov Netreba na to veľa.…
Tak sa menila Petržalka

Tak sa menila Petržalka

Rovnaké tapety, rovnaké vane, rovnaké kuchyne – tak poznáme mladú Petržalku vo výstavbe. Bez zelene, bez chodníkov, plnú prachu alebo blata, so stavebným odpadom váľajúcim sa všade tak dlho, až sa zmenil na súčasť detských ihrísk. Na svoju adresu si vypočula všelijaké „komplimenty“.…
Vrátiť časy „marhuľové“

Vrátiť časy „marhuľové“

Pôvodom som Staromešťan, v okolí podhradia som žil takmer 35 rokov. Ako deti sme denne trávili voľný čas medzi blokmi Edlovho domu na Židovskej ulici. Vo dvore sme mali rôzne preliezačky, trávnaté plochy na opaľovanie a malé ohnisko. To, čo nás najviac priťahovalo na dvor, boli práve staré ovocné stromy – čerešne, orechy a gaštany.…
Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… /V./

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… /V./

V predchádzajúcom čísle PN sme otvorili citlivú panelákovú tému informáciou, že české ministerstvo kultúry práve rozhoduje, či zapíše do zoznamu kultúrnych pamiatok brnianske panelákové sídlisko Lesná ako pamiatkovú zónu s právom ochrany. Takže, zlom vo videní panelov, panelákov. Vyslovili sme otázku, či takto dokážeme aj na Slovensku vnímať panelákové sídliská na Slovensku, osobitne našu Petržalku.…
Petržalka ako pamiatka VI. – Kdeže hrdosť, skôr záťaž

Petržalka ako pamiatka VI. – Kdeže hrdosť, skôr záťaž

Ako by sa to dialo a udialo, ak by sa mal aj v prípade panelákovej Petržalky zopakovať ochranno-pamiatkový scenár brnianskeho sídliska Lesná? To je úvodná otázka rozhovoru s nezávislým konzultantom pre kultúrne dedičstvo a pamiatkové právo JUDr. Mgr. Tomášom Michalíkom, PhD. – Zákon o ochrane pamiatkového fondu upravuje dve formy územnej pamiatkovej ochrany – pamiatkovú rezerváciu a pamiatkovú zónu.…
Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka VII.

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka VII.

Reakcie viacerých čitateľov na uverejnené časti o panelákoch a ich možnej pamiatkovej ochrany sú rozpačité. Že by raz paneláky v Petržalke mohli „zažiť“ aj istú mieru ľudského obdivu a právnej úcty – to je, citujúc jedného z nich, ako správa o prílete Marťanov … Pokračujúc výčitkou, či si teda nerobí redakcia PN „dobrý deň“ z ľudí… Oznamujeme preto vážne: Nerobíme si ani dobrý, ani zlý deň!…
Petržalka ako pamiatka IV. – Žiaľ, originálne vzory sa zateplením prekryli

Petržalka ako pamiatka IV. – Žiaľ, originálne vzory sa zateplením prekryli

Ako vyše 40 rokov pracujúca historička – pamiatkárka na Mestskom ústave ochrany pamiatok mám čo povedať na tému panelákov a ich ochrany. Do zoznamu pamätihodností MČ Bratislava-Staré Mesto som navrhla prvý panelový dom v Bratislave, Kmeťovo nám. 4-5 (postavený v r. 1956) a prvú panelovú školu v Bratislave (postavenú 1957-58) v Mierovej kolónii zasa do zoznamu pamätihodnosti MČ Nové Mesto.…
Petržalka ako pamiatka III. – Ochraňovať len čo je komplexné, pôvodné a vyzreté

Petržalka ako pamiatka III. – Ochraňovať len čo je komplexné, pôvodné a vyzreté

Otázka pamiatkovej ochrany urbanistických súborov je zložitá a vyžaduje si diferencovaný prístup. Iný je náhľad na vykryštalizované súbory, ktoré majú za sebou niekoľkostoročnú históriu a boli vytvorené inými generáciami – a tá naša sa rozhodla toto kultúrne dedičstvo posunúť ďalej. Na zábezpeku istej „stability“ boli mnohé historické štruktúry, aj vďaka množstvu vzácnych stavebných pamiatok na svojom území (napríklad národné kultúrne pamiatky), zákonom vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie s najvyšším alebo mestské pamiatkové zóny s nižším stupňom ochrany.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201