INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: pamamiatky

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… /V./

Petržalka a jej paneláky ako chránená pamiatka… /V./

V predchádzajúcom čísle PN sme otvorili citlivú panelákovú tému informáciou, že české ministerstvo kultúry práve rozhoduje, či zapíše do zoznamu kultúrnych pamiatok brnianske panelákové sídlisko Lesná ako pamiatkovú zónu s právom ochrany. Takže, zlom vo videní panelov, panelákov. Vyslovili sme otázku, či takto dokážeme aj na Slovensku vnímať panelákové sídliská na Slovensku, osobitne našu Petržalku.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201