INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: Palinov 20. šnapser cup

Palinov 20. šnapser cup

Palinov 20. šnapser cup

Vo vynovených priestoroch KAMIRO pubu na Mlynarovičovej ulici sa konal jubilejný Palinov 20. šnapser cup. Na turnaji sa zúčastňujú kartári z celej Bratislavy, najmä však z Petržalky z Kamira pubu a Kométy pubu, medzi ktorými vládne férová rivalita. Turnaj organizuje Palino Meľuch a to vždy na Mikuláša a na Deň otcov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201