INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: OZ Pedal

PUMPPARK vyrastie v Ovsišti

PUMPPARK vyrastie v Ovsišti

V Ovsišti sa pripravuje prestavba starej bikrosovej dráhy na bezpečnejší a modernejší pumptrack. PEDÁL PUMPPARK PETRŽALKA je projekt prestavby starej bikrosovej dráhy v  Ovsišti na bezpečnejší a modernejší pumptrack. Projekt realizuje OZ Pedál, ktoré pred nedávnom získalo tento areál do nájmu.…
Bikrosová dráha sa dočká obnovy

Bikrosová dráha sa dočká obnovy

OZ Pedal požiadalo o prenájom bikrosového areálu na Haanovej, ktorý je vo vlastníctve mesta,  už v roku 2014. Táto žiadosť ostala zo strany mesta bez odozvy, preto združenie predložilo opakovane ďalšie žiadosti. Až na poslednom mestskom zastupiteľstve prišiel výsledok. Žiadosť v zastupiteľstve predniesol a podporil petržalský starosta Vladimír Bajan a na jeho návrh mestské zastupiteľstvo podporilo nekomerčnú obnovu ihriska a schválilo podmienky prenájmu bikrosového areálu na Haanovej ulici pre OZ Pedal.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201