INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: otázky

Online diskusia so starostom

Online diskusia so starostom

Aj v posledný mesiac roku 2016 bude starosta odpovedať na otázky obyvateľov. Počas siedmich hodinových diskusií odpovedal tento rok na 40 otázok týkajúcich sa nielen diania v Petržalke, ale aj na úrovni mesta, kde ako mestský poslanec, spolu s ďalšími poslancami z Petržalky, obhajuje záujmy Petržalčanov.…
Z online diskusie so starostom o parkovaní

Z online diskusie so starostom o parkovaní

Množstvo informácií o novej parkovacej politike vrátane všetkých dokumentov je  zverejnené a priebežne aktualizované na oficiálnej webstránke Petržalky v rubrike Parkovacia politika. Samospráva postupne dopĺňa a aktualizuje aj webovú stránku venovanú špeciálne tejto problematike Rozumné parkovanie. Informácie o parkovaní sa dozviete aj z odpovedí starostu Vladimíra Bajana na otázky občanov v pondelkovej online diskusii.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201