INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Osobnosť Petržalky

Ocenili Osobnosti Petržalky

Ocenili Osobnosti Petržalky

Slávnostný večer symbolicky začal piesňou Unikát. Unikát je každý z nás, spieva sa v piesni, ale nájdu sa aj takí, vďaka ktorým je unikátna práve naša Petržalka, vďaka ktorým sa rozvíja, vďaka ktorým ju prezentujú ako skvelé miesto pre život a vďaka ktorým ju aj ďalšie generácie reprezentujú za hranicami mesta, Slovenska aj celej Európy.…
Navrhnite Osobnosť Petržalky 2017

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2017

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Osobnosti Petržalky 2016 Možno si myslíte, že toto ocenenie môže získať len niekto, kto spravil niečo veľké, výnimočné, o kom sa vie aj široko-ďaleko za hranicami našej mestskej časti.…
Poznáme Osobnosti Petržalky

Poznáme Osobnosti Petržalky

Osobitné spoločenské ocenenie, ktoré je odrazom výnimočnej práce, celoživotného prínosu či výrazného ľudského činu udelil petržalský starosta Vladimír Bajan šiestim osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie. Kandidátov na ocenenie navrhovali samotní občania, ale aj neziskové združenia a iné verejné či vzdelávacie inštitúcie.…
Navrhnite Osobnosť Petržalky

Navrhnite Osobnosť Petržalky

Tenista Martin Kližan, velikán slovenského hereckého umenia Ladislav Chudík, dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru Magdaléna Rovňáková, či olympijskí víťazi bratia Hochschornerovci, alebo básnik a textár Kamil Peteraj. Alebo ikona Radošinského naivného divadla Stano Štepka . Všetkých spája jedno, sú osobnosťami Petržalky a práve teraz dáva mestská časť širokej verejnosti možnosť navrhovať osobnosti Petržalky pre rok 2015.…
Navrhnite Osobnosť Petržalky 2014

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2014

Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj obyvatelia Petržalky môžu do 30. apríla predkladať návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos či významný ľudský čin. Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), navrhovanú osobnosť, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti – v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre rozvoj každodenného života v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj mestskej časti.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201