INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: oslobodenie

Budú bunkre v Petržalke oslobodené od dane z nehnuteľnosti?

Budú bunkre v Petržalke oslobodené od dane z nehnuteľnosti?

Vojenský historický ústav požiadal po dohode s ministerstvom dopravy magistrát hlavného mesta, aby oslobodil historické vojenské bunkre v Petržalke od dane z nehnuteľnosti. Vojenskí historici ich získali do svojej správy bezplatne od ministerstva. Prevádzkujú ich združenia, ktoré tam organizujú exkurzie a širokej verejnosti prezentujú vojenskú minulosť Slovenska.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201