INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: onkologický pacienti

Dávaš – a dostávaš viac

Dávaš – a dostávaš viac

Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa venuje sprevádzaniu onkologicky chorých pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety a túto jeseň sa chystá začať aj v Národnom onkologickom ústave. Táto myšlienka vznikla ako možnosť doplniť medicínsku starostlivosť a poskytnúť chorým ľudskú prítomnosť a svoj čas.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201