INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: olympiáda

Olympiáda na Strečnianskej

Olympiáda na Strečnianskej

Vo svete sa koná každé štyri roky, ale v našej materskej škole na Strečnianskej ulici každý rok, a to pod názvom Športujeme pre zdravie, zaregistrovaná do projektu Olympijské festivaly Slovenska. Siedmeho júna to bol už 3. ročník. Tomuto, pre deti významnému dňu, predchádza Farebný štafetový beh.…
„Budúci olympionici“

„Budúci olympionici“

Pohybová činnosť, ktorá zabezpečuje kvalitu psychosomatického a psychomotorického vývinu detí v predškolskom veku, je každodennou aktivitou detí v MŠ Strečnianska 2. Pedagogický kolektív neustále hľadá možnosti, ktoré motivujú deti k pohybu a preto sme naše deti prihlásili do 8. ročníka Olympijských festivalov Slovenska, ktorého vyhlasovateľom bol Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách.…
Prestížne ocenenia na Bzovícku a Turniansku

Prestížne ocenenia na Bzovícku a Turniansku

V tomto roku sa nositeľmi titulov Najlepšia materská škola a Najlepšia základná škola na Slovensku, udeľované každoročne Slovenským olympijským výborom, stali dve petržalské školy. Titul Najaktívnejší organizátor získal tiež Petržalčan. Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú najväčším celoročným projektom Slovenského olympijského výboru.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.