INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: okrskové volebné komisie

Hľadáme členov okrskových volebných komisií

Hľadáme členov okrskových volebných komisií

V tomto roku pôjdeme voliť niekoľkokrát – prezidenta, europoslancov a nakoniec aj starostov a primátorov. Bude to značná záťaž aj na ľudské zdroje v súvislosti so zabezpečením ich plynulého priebehu. Mestská časť Petržalka sa v záujme bezproblémového zabezpečenia prípravy a priebehu voľby prezidenta Slovenskej republiky obracia na obyvateľov Petržalky s prosbou, aby sa prihlásili ako členovia okrskových volebných komisií.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201