INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: odťahovka

Parkovisko na Macharovej samospráva rieši

Parkovisko na Macharovej samospráva rieši

Pri kontrole plochy na Macharovej ulici dňa 16. apríla 2014 zistila samospráva, že pozemok, ktorého prenájom bol ukončený dohodou oboch zmluvných strán k 31. marcu 2014, ešte stále nie je vyprataný. Situáciu mestská časť obratom riešila zaslaním výzvy spoločnosti Car Towing na okamžité vypratanie pozemku.…
Problémy s odťahovkou

Problémy s odťahovkou

Otázka čitateľa PN: Bývam na Macharovej ulici a začiatkom roka sa na tunajšie parkovisko opäť začali dovážať odtiahnuté autá, pričom starosta aj poslanci sľubovali, že zmluvu s odťahovkou vypovedia a už sa sem odťahovať nebude. Zmluva sa mala dokonca skončiť 31. 12. 2012. Sme sklamaní a chceli by sme vedieť, prečo sa tak stalo… Odpoveď redakcie: Mestská časť Bratislava-Petržalka nemá so spoločnosťou Car Towing, s.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201