INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: odťahová služba

Petržalka odstránila vyše 100 vrakov

Petržalka odstránila vyše 100 vrakov

Petržalka od začiatku tohto roka prostredníctvom svojej zazmluvnenej odťahovej služby odstránila z parkovísk 50 nepojazdných vozidiel, o ktoré ich majitelia nejavili záujem. Okrem toho z parkovísk zmizlo ďalších 64 vozidiel, ktoré odstránili samotní vlastníci po výzve MČ doručenej poštou alebo vylepenej na okne vozidla.  …
Keď sa voľby s voľbami stretnú

Keď sa voľby s voľbami stretnú

Parkovisko na Macharovej ulici sa pred štyrmi rokmi stalo jednou z predvolebných tém. Obyvateľov blízkeho okolia zaujímalo, či ten, kto zasadne na starostovskú stoličku, dokáže z tejto plochy vystrnadiť odťahovú službu, ktorá tam vláčila vozidlá z celého Starého Mesta. Súčasnému starostovi Bajanovi sa to naozaj podarilo, hoci od začiatku pripomínal, že nebude ľahké zrušiť zmluvu o prenájme, ktorú podpísal jeho predchodca – súčasný a opäť kandidujúci primátor.…
Petičiari, kde ste?

Petičiari, kde ste?

Veľmi dobre si pamätám, ako obyvatelia Macharovej takmer ukrižovali bývalého petržalského starostu Milana Ftáčnika za to, že prenajal opustené parkovisko na tejto ulici odťahovej službe. Tvrdili, že odťahovka neúmerne zvyšuje dopravnú zaťaženosť, hluk, škodliviny v ovzduší, no najmä zaberá také vzácne parkovacie miesta!…
Bratislava sa vrátila späť o desaťročie

Bratislava sa vrátila späť o desaťročie

Hovorí sa, že orgány a inštitúcie, ktoré žijú z odvodov daňových poplatníkov, sú najhoršími hospodármi. Najnovšie to potvrdzuje Dopravný podnik Bratislava, ktorý po deviatich rokoch zrušil odťahovú službu. Je preň vraj stratová. Za tri roky na nej údajne prerobil 85 500 eur. Pozoruhodné je, že súkromnej firme zaoberajúcej sa touto činnosťou na území hlavného mesta sa naopak darí.…
Parkovisko na Macharovej bude voľné

Parkovisko na Macharovej bude voľné

Petržalskej samospráve sa po mnohých mesiacoch vyjednávania podarilo dohodnúť so spoločnosťou Car Towing, s .r. o., predčasné skončenie nájmu pozemku na Macharovej ulici, ktorý spoločnosť využíva pre odťahovú službu. Nevýhodná nájomná zmluva z roku 2009, ktorú uzavrelo bývalé vedenie Petržalky, mala skončiť až v júni.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201