INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: odstránenie

Petržalka odstraňuje ďalšie vraky

Petržalka odstraňuje ďalšie vraky

Napriek tomu, že zákon posunul termín výzvy na odstránenie nepojazdného vozidla z 30 na 60, mestská časť Petržalka len za posledný týždeň odstránila štyri vraky. Konkrétne išlo o autá na Topoľčianskej 8, Zadunajskej 1, Ševčenkovej 3 a Gwerkovej 27. Tento týždeň odstráni ďalšie vozidlo.…
Mesto má a dá peniaze na odstránenie grafitov

Mesto má a dá peniaze na odstránenie grafitov

Aj keď tohtoročných 49 tisíc eur vyčlenených v mestskom rozpočte na odstraňovanie nelegálnych grafitov nie je bohviečo, je to aspoň niečo v duchu príslovia: Keď neprší, nech aspoň kvapká. Lebo odstrániť na paneláku čarbanice, napr. na ploche 6 až 8 m2, to je najmenej 1 200 eur, pretože na fasádu treba nanovo „natiahnuť“ ucelený farebný pás.…
Petržalka stále vyčísluje škody po záplavách

Petržalka stále vyčísluje škody po záplavách

V súvislosti s povodňami na území mestskej časti Petržalka mapujú pracovníci úradu vzniknuté škody a pripravujú vyčíslenie nákladov škôd na majetku, ako aj mzdových nákladov spojených s čistením a likvidáciou následkov povodne. Už dva týždne čistí dodávateľská firma Tyršovo nábrežie. Odstraňuje naplaveniny, odpad a nánosy bahna z komunikácií.…
Mestská časť odstránila zničený stánok

Mestská časť odstránila zničený stánok

Zdevastovaný a nevyužívaný stánok, ktorý asi najviac bil do očí a v ktorom sa už udomácňovali aj bezdomovci, je minulosťou. Išlo o bývalý stánok ovocia a zeleniny na Osuského ul. oproti DK Zrkadlový háj, ktorý bol umiestnený na pozemku v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201