INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: odstávky

Letné odstávky teplej vody v júni

Letné odstávky teplej vody v júni

Pri odstávke pozor na vodu z „červeného kohútika“ – Ak počas odstávky teplej vody odpúšťate vodu z „červeného kohútika“, spotreba vody sa meria na vodomere teplej vody. Spoločnosť Dalkia a.s. preto odporúča, aby obyvatelia počas dní letnej odstávky neotvárali „kohútik“ teplej vody. Aby sa predišlo nedorozumeniam a problémom pri nábehu dodávky teplej vody, odporúčame správcom domov po ukončení letných odstávok dôkladne odvzdušniť stúpačiek teplej vody v objektoch.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201