INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: odmena

Naučiť lepšie, odmeniť viac bude pokračovať

Naučiť lepšie, odmeniť viac bude pokračovať

Do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorý v minulom školskom roku ponúkla učiteľom základných škôl samospráva, sa zapojilo 18 učiteľov. O 100 eur mesačne si prilepšili pedagógovia, ktorí prišli s projektom obsahujúcim inovatívnosť v poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívaní informačných komunikačných technológií. Najaktívnejšia bola ZŠ Turnianska a najviac bodov získali projekty učiteľov z Budatínskej, Černyševského a Dudovej, ktoré sa zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením.…
Naučiť lepšie, odmeniť viac – to je výzva pre učiteľov i žiakov

Naučiť lepšie, odmeniť viac – to je výzva pre učiteľov i žiakov

Celoslovenská nespokojnosť až frustrácia učiteľov so súčasnou úrovňou odmeňovania a snaha zvýšiť celkový počet kvalitatívnych a inovatívnych projektov v Petržalke, zameraných výslovne na vyučovacie predmety – to boli dôvody vzniku programu „Naučiť lepšie, odmeniť viac“. Jeho autorom je zástupca starostu Michal Radosa, ktorý chce týmto spôsobom motivovať učiteľov a pomôcť tak petržalským deťom ku kvalitnejšiemu vzdelaniu: Čo potrebujú naše školy, aby sa presadili v bratislavskej konkurencii?…
Petržalka chce zvýšiť motiváciu učiteľov v školách

Petržalka chce zvýšiť motiváciu učiteľov v školách

V rámci programu Naučiť lepšie, odmeniť viac majú učitelia možnosť vymyslieť, navrhnúť a pripraviť projekt a v prípade jeho úspešnosti dostanú odmenu 100 eur za každý mesiac jeho aplikovania. Od učiteľov samospráva chce, aby kvalitu vyučovania zvýšili zavádzaním inovácií. Ako pre agentúru SITA povedal zástupca starostu Petržalky Michal Radosa, zadanie učitelia nedostali, majú len návod, čo všetko bude komisia hodnotiť a čo od projektov očakávajú.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201