INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: odklad školskej dochádzky

Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

Náročnejší ako škôlka, hravejší ako škola

V minulom čísle sme informovali o prípravnom ročníku v Základnej škole internátnej na Vlasteneckom námestí. Dnes predstavíme triedu na Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Žehrianskej ulici. Vyučovacie osnovy v oboch prípravných triedach sú rovnaké, rozdiel medzi školami však je. ZŠI na Vlasteneckom prijíma do prípravného ročníka len deti, ktoré si vyžadujú logopedickú starostlivosť.…
Prípravný ročník je ideálne riešenie odkladu školskej dochádzky

Prípravný ročník je ideálne riešenie odkladu školskej dochádzky

Bude mať vaše dieťa šesť rokov, absolvovali ste zápis do prvej triedy, a predsa váhate, či je už pripravené? Má problémy s rečou? Ťažšie sa vyjadruje? Nerado kreslí, strihá, vyfarbuje?? Nevyslovuje správne „r“ či iné hlásky? Ako to napraviť a poslať dieťa do školy pripravené absolvovať ju s úspechom?…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201