INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Oddelenie sociálnych vecí a rodiny

Seniori nám nie sú ľahostajní

Seniori nám nie sú ľahostajní

Staroba je neodlučiteľná súčasť našej existencie. Aj starí ľudia majú v tejto etape života právo viesť plnohodnotný život po všetkých stránkach. Žiaľ, často na toto prirodzené právo nemajú podmienky, čo sa v Petržalke snažíme meniť. Starší ľudia často nepovažujú seba samých za starcov či stareny, cítia sa dobre a chceli by ešte dlhé roky aktívne žiť.…
Vďaka za to, že je Petržalka sociálna

Vďaka za to, že je Petržalka sociálna

Chcem sa poďakovať Alene Halčákovej, vedúcej Oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu v Petržalke a jej kolegom Kvetoslave Biljnjovej,  Ľubov Stanekovej, Jane Guľovej, Ľubošovi Kollerovi,Vlaste Kuzmovej, ako aj všetkým ostatným za to, že denne poskytujú občanom Petržalky, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, cenné informácie a poradenstvo o možnostiach zlepšenia svojho kritického životného postavenia, možnostiach poskytnutia mimoriadnych sociálnych príspevkov, v otázkach bývania pre sociálne najslabšie postavených občanov, poradenstvo a výpomoc rodinám s deťmi, dôchodcom. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201