INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: Octopus

Počasie potápačom neprekážalo

Počasie potápačom neprekážalo

Za 20 rokov, čo Petržalka organizuje čistenie okolia Chorvátskeho kanála, sa stalo hádam iba raz, že počasie túto brigádu,  ktorá rokmi prerástla vo veľké upratovanie, na ktorom sa zúčastňujú každoročne zamestnanci úradu, poslanci, žiaci, seniori a mnohí ďalší Petržalčania, zrušilo. Stalo sa tak aj teraz, v piatok 21. apríla.…
Stovka dobrovoľníkov spravila v okolí ramena poriadok

Stovka dobrovoľníkov spravila v okolí ramena poriadok

Chorvátske rameno je po 18. ročníku čistenia ľahšie o takmer 40 vriec s odpadom a jednu plnú vlečku neporiadku. Mladí aj starí, žiaci aj pracujúci, úradníci aj poslanci spoločne priložili ruky k dielu. Pravidelnú aktivitu mestskej časti veľmi pozitívne hodnotia všetky generácie Petržalčanov. Tradične sa brigáda vždy konala v dopoludňajších hodinách, ale tento rok samospráva vyhovela žiadostiam obyvateľov a presunula čistenie na popoludnie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201