INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: ocenenie učiteľov

Starosta ocenil pedagogické majstrovstvo učiteľov

Starosta ocenil pedagogické majstrovstvo učiteľov

Aj v tomto roku si za svoju významnú prácu, ľudský prístup a odhodlanie sprístupniť nové vedomosti, otvárať nové obzory a upevňovať morálne zásady prevzalo ocenenie Najlepší pedagogický zamestnanec trinásť petržalských učiteľov. Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov dostala cenu po prvý raz aj najlepšia materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka.…
Ocenenie učiteľov

Ocenenie učiteľov

Starosta Petržalky Vladimír Bajan považuje platy učiteľov za neadekvátne náročnosti povolania a s tým spojenú zodpovednosť, ktorú na seba učitelia preberajú pri výchove mladej generácie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol pomôcť aspoň tým, ktorí svojou prácou a dosiahnutými výsledkami reprezentujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201