INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: obyvatelia

Pomohli sme ľuďom bez domova

Pomohli sme ľuďom bez domova

Zima je vždy náročným obdobím pre ľudí, ktorí z rôznych príčin prišli o svoj domov. Je už pravidlom, že pracovníci sociálneho oddelenia petržalského miestneho úradu v zimných mesiacoch vyhlasujú verejnú zbierku šatstva a  prikrývok, ktoré potom rozdávajú ľuďom bez domova. Za  3 týždne,  čo bola zbierka vyhlásená, Petržalčania do Denného centra na Vyšehradskej ulici priniesli 20 pánskych a dámskych vetroviek, 50 pulóvrov, teplú spodnú bielizeň, plné vrece šálov, čiapok, rukavíc, čižiem, 15 hrubých diek, spacie vaky, nohavice, 4  futrované kabáty.…
Včera, dnes a zajtra

Včera, dnes a zajtra

„Ja už bývam. A teším sa na nových susedov.“ Foto sympatickej mladej ženy či muža, ich meno, priezvisko, povolanie. Bilbordy s týmto oznámením a prianím možno vidieť a čítať po celej Bratislave. Včera  Čo je vyjadrené na bilborde, máme mnohí za sebou.…
Upracme si pred vlastným prahom

Upracme si pred vlastným prahom

Neporiadok vo výklenkoch, okolo lavičiek, parčíkoch a vnútroblokoch? Petržalka vyzýva obyvateľov k spolupráci a ponúka riešenie formou zavedenia takzvaných Týždňov čistoty. Prvý takýto týždeň vyhlasuje mestská časť od 5.10.2015 (pondelok) do 11.10.2015 (nedeľa). Projekt sa začne v pondelok 5. októbra a trvať bude do nedele 11. októbra.…
Dotazník o Petržalke

Dotazník o Petržalke

V súčasnosti prebieha v mestskej časti proces tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Petržalka na roky 2016 – 2023, ktorého cieľom je analyzovať aktuálne prostredie a stav mestskej časti, následne identifikovať hlavné faktory a stratégiu rozvoja do budúcnosti. Na vytváraní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka môže participovať každý obyvateľ Petržalky prostredníctvom krátkeho dotazníka.…
Vezmi si kvietok

Vezmi si kvietok

Petržalská samospráva pripravila pre obyvateľov svieže jarné prekvapenie. Petržalčania si môžu priniesť domov pestré letničky a ozdobiť si nimi balkón, predzáhradku alebo vnútroblok. Naše sídlisko tak môže rozžiariť viac ako osemtisíc kvietkov. Mestská časť Petržalka počas celého roku vynakladá veľké úsilie a nemalé finančné prostriedky na úpravu zelene, výsadbu nových drevín, a predovšetkým sa stará o čistotu celého územia.…
Petržalský piknik

Petržalský piknik

Spolupatričnosť, lokálpatriotizmus, domov. Slová, ktorým už dobre rozumieme. V Petržalke vyrástla generácia, ktorá sa tu narodila, má tu svoje korene. Aj generácia ich rodičov je s Petržalkou zrastená, zaujíma ju, aká Petržalka je, aká bude, skrátka, nie je im – nám ľahostajná. Pocit domova však nevytvárajú len domy, byty, ulice, ihriská, les, služby, ktoré nám spríjemňujú (alebo aj komplikujú) život.…
Petržalčania opäť vyberajú investície samosprávy

Petržalčania opäť vyberajú investície samosprávy

Po roku sa obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti môžu opäť aktívne zapojiť do rozhodovania kde a ako bude použitá časť peňazí z petržalského rozpočtu. Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet, prostredníctvom ktorého môžu Petržalčania hlasovaním vybrať prioritné investície samosprávy. Vlani sa do hlasovania zapojilo viac ako tisíc obyvateľov.…
Domino – vyhlásenie obyvateľov Jasovskej ulice

Domino – vyhlásenie obyvateľov Jasovskej ulice

VYHLÁSENIE -vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej ulici č. 2 – 12 v Bratislave, ktorí nesúhlasia s realizáciou stavby Polyfunkčné objekty DOMINO v Petržalke. Vyzývame: – Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby bezodkladne vydal rozhodnutie o zastavení stavby DOMINO. Stavebníci nerešpektujú výzvu z decembra 2013 na zastavenie stavby v tej časti, ktorá je v rozpore so stavebným povolením a stavajú ďalej.…
S bývaním v Petržalke je spokojných 94 percent obyvateľov

S bývaním v Petržalke je spokojných 94 percent obyvateľov

BRATISLAVA 24. januára (SITA) – V bratislavskej Petržalke je 94 percent jej obyvateľov úplne alebo skôr spokojných s bývaním. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila mestská časť koncom minulého roka na 1 001 obyvateľoch vo veku od 18 do 80 rokov s trvalým pobytom v Petržalke. Ako informovala petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová, cieľom prieskumu bolo zistiť názory Petržalčanov na niektoré oblasti života či rozvoja, ale aj celkové nálady, spojené so súčasným stavom v tejto mestskej časti.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201