INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: obnova

DK Lúky v novom šate

DK Lúky v novom šate

Fasáda s moderným dizajnom, zateplenie, výmena časti okien a vynovený vstupný priestor, to všetko je súčasťou prvej etapy rekonštrukcie Domu kultúry Lúky v Petržalke. Mestská časť v týchto dňoch začína s rekonštrukciou druhého najväčšieho kultúrneho stánku v Petržalke – DK Lúky.…
Dom kultúry Lúky čaká obnova

Dom kultúry Lúky čaká obnova

Dom kultúry (DK) Lúky sa konečne dočká rekonštrukcie. V prvej etape dostane novú fasádu, zateplenie, okná a obnova čaká aj vstupný priestor. Ďalšie priestory budú obnovovať v ďalšej etape rekonštrukcie. Súčasťou vstupu bude Infopoint, kde budú informácie o Petržalke, detské centrum či priestor, ktorý si budú môcť prenajať rôzne občianske združenia, spolky, podnikatelia i jednotlivci.…
Raz postavený, tri razy zaplatený

Raz postavený, tri razy zaplatený

Zima zvyčajne stavebne odpočíva. Je prípravou na naberanie síl, presvedčenia i  prijatie rozhodnutí. O mesiac pominie a prídu stavebné obdobia – jar, leto, jeseň. Kiež budú také úrodné ako vlaňajšie. Lebo v obnove bytového fondu bol rok 2015 na Slovensku rekordný. Zabrala i Petržalka: miestny stavebný úrad vydal 47 stavebných povolení  a ŠFRB poskytol bytovým domom 32 úverov.…
Obnova škôlky na Vyšehradskej začína

Obnova škôlky na Vyšehradskej začína

  Petržalka predložila výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu materskej školy (MŠ) na Vyšehradskej ulici. Oznámenie o verejnom obstarávaní má mestská časť na svojej oficiálnej internetovej stránke, zverejnili ju koncom decembra minulého roka, v čase vianočných sviatkov. Lehota na predkladanie ponúk je 29. január.…
Žiadna láskavosť, ale nevyhnutnosť

Žiadna láskavosť, ale nevyhnutnosť

Na nedávnej celoslovenskej konferencii Otvorene o obnove bytových domov sa konštatovalo, že na Slovensku je polovica z nich už úplne alebo čiastočne obnovená. Na rade je druhá polovica. Skúsenosti teda máme. Dobré i zlé. Prvé treba využiť, druhým sa zasa vyhnúť. Na konferencii diskutoval aj projektant Ing.…
Plánovaná MŠ na Vyšehradskej by priniesla 150 nových miest

Plánovaná MŠ na Vyšehradskej by priniesla 150 nových miest

Rekonštrukcia objektu a areálu bývalej škôlky na Vyšehradskej v bratislavskej Petržalke bude stáť podľa predpokladov takmer 800-tisíc eur. Po rekonštrukcii by však mohla budúca prevádzka materskej školy, ktorá vznikne na tomto mieste, rozšíriť kapacitu škôlok v Petržalke o takmer 150 nových miest. Pracovníci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb v Petržalke už začali s čistením areálu a orezávaním náletových drevín.…
Zatracovaný sa stal lídrom?

Zatracovaný sa stal lídrom?

Netreba mimoriadne rozpamätanie sa, čo to bol za cirkus pred šiestimi rokmi. Petržalský Bytový podnik, ktorého zakladateľom bola metská časť, sa zmenil z príspevkovej organizácie na podnikateľskú eseročku. Súkromné správcovské spoločnosti zacítili príležitosť a doslova sa vrhli na jeho podstatu – 130 bytových domov s 9- tisíc bytmi.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201