INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: občan

Keď funguje spolupráca obyvateľ – poslanec

Keď funguje spolupráca obyvateľ – poslanec

Rozbitý chodník, odpadky, špina – koncom júna naše noviny oslovil  Tibor Mokoš, obyvateľ Ovsišťa. Je všímavý k svojmu okoliu a nerobí mu problém ozvať a žiadať nápravu stavu.  Úlohou novín nie je opravovať komunikácie a odpratávať smeti,  ale vieme, kto prevzal zodpovednosť za Petržalku a sľúbil, že sa o ňu bude starať.…
Máme sledovať susedov?

Máme sledovať susedov?

Rád by som upozornil na neustále znečisťovanie kontajnerového stojiska na ulici Znievska oproti vchodu 34, ale prislúchajúce spoločne pre vchody 32-38.Je neuveriteľné ako môže byť niekto taký hlúpy alebo taký pohodlný, a svojim konaním zatarasí pomaly všetky kontajneri. Snáď si ten človek, ktorý tam tú pohovku dal nemyslel, že si ju ešte niekto zoberie a aby neopršala, šupol ju pod strechu dovnútra stojiska… Stojisko na danej ulici je takmer stále niečím obložené.…

Ďakujem za Petržalku

Vážený pán starosta Bajan! Chcela by som sa pridať k tým, čo vítajú aktivity v prospech Petržalky, v ktorých sa angažujete aj vy – alebo s vašimi spolupracovníkmi podporujete iných .Bola som na prezentácii novej plavárne, ale musela som predčasne odísť, pretože odporcovia namiesto toho, aby sa tešili, že najmä mládež bude mať ďalšie možnosti športovania, ktoré pomáhajú vyhnúť sa „ponukám“ modernej doby (drogy, alkohol, herne, nadávky, vyhýbanie sa povinnostiam…) vystupovali suverénne proti, argumentujúc najmä parkovacími miestami.…
Chrbtica Petržalky má mať spoločenský a nie dopravný charakter

Chrbtica Petržalky má mať spoločenský a nie dopravný charakter

V posledných dvoch číslach Petržalských novín (8 a 9/2013) dominovala téma električky v Petržalke. Pán starosta Bajan vo svojom príhovore spomína, že prijíma každý názor aj odlišný, pokiaľ odniekiaľ niekam. V čase tejto diskusie som bol vo francúzskych mestách Lyone a Grenobli, takže tejto diskusie som sa nemohol aktívne ako architekt a urbanista, ale aj ako Petržalčan zúčastniť a tak využívam túto možnosť.…
O použití peňazí rozhodujú aj Petržalčania

O použití peňazí rozhodujú aj Petržalčania

Petržalská samospráva v rámci zvyšovania transparentného prostredia v mestskej časti dáva obyvateľom možnosť rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti. Urobiť tak môžu prostredníctvom webovej stránky www.petrzalka.sk Potom, čo petržalská samospráva v ostatných dvoch rokoch zrealizovala viacero projektov, ktoré významnou mierou prispeli k skvalitneniu a zlepšeniu prostredia v mestskej časti, chce pokračovať v dobre nastavenom smerovaní aj naďalej.…
KONIEC hlasovania o námestí

KONIEC hlasovania o námestí

Samospráva uzavrela anketu, v ktorej obyvatelia mohli hlasovať za názov námestia v minulosti známom ako Námestie májového povstania českého ľudu. Tá sa uskutočnila na webovej stránke mestskej časti, na facebooku Viem byť Petržalčan ako aj v Petržalských novinách. Petržalčania vyberali z troch návrhov Námestie mládeže, Námestie republiky a Námestie svornosti, ktoré stanovili poslanci, tvoriaci názvoslovnú komisiu mestskej časti.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201