INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: neporiadok

Zdevastovaný stánok zo Šintavskej je preč

Zdevastovaný stánok zo Šintavskej je preč

Petržalka vo štvrtok 2. júna odstránila opustený a zdevastovaný stánok na Šintavskej ulici na zástavke autobusu Holíčska. Bývalý predajný stánok niekoľko rokov trápil obyvateľov a poniektorým nahrádzal smetný kôš. Odstráneniu stánku predchádzal dlhodobý a zložitý zákonný proces. Najpodstatnejšiu rolu v ňom zohrávalo vlastníctvo.…
Úder pod pás

Úder pod pás

Bunkre na území Petržalky, v ktorých môžete ovoňať atmosféru 2. svetovej vojny, sú dielom nadšencov. Ľudí čo neľutujú vlastný čas, energiu ani peniaze, aby oživili a predstavili verejnosti kúsok histórie. Histórie, ktorá, kým ju neprevzali z rúk štátu, trpezlivo čakala v spoločnosti bezdomovcov, pod nánosom odpadkov či zaplavená vodou.…
Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe

Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe

Samospráva denne a systematicky dohliada na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. Ak porušovanie ustanovení neodhalia inšpektori verejného poriadku, môžu tak urobiť obyvatelia Petržalky. Ich podnety napomáhajú efektívnejšej kontrole takmer 170 hektárov verejnej zelene, o ktorú sa samospráva celoročne stará.  …
Nič proti pomoci, ale…

Nič proti pomoci, ale…

Aj keď trochu oneskorene, ale úprimne ďakujem redaktorovi Rudolfovi Gallovi za článok Deťom vstup zakázaný!?, pretože rozobral problémy, ktoré nás, obyvateľov, veľmi trápia. Ako obyvateľka domu na Vyšehradskej 15 mám roky pred očami skazu bývalej škôlky na Vyšehradskej 17, na ktorú mám každodenný výhľad priamo z okien.…
Smelo a občiansky?

Smelo a občiansky?

Nie vždy máme v redakcii príjemné pocity pri čítaní mailovej pošty. A teraz nemyslím na kritické ohlasy čitateľov na našu prácu či obsah novín (múdri sa totiž poučí a rovnakých chýb sa vyvaruje). Smutno nám je z anonymov, ktorí skrývajú svoju identitu, aby mohli čo najarogantnejšie napľuť na kohokoľvek – bez argumentov, bez poznania veci – len tak, lebo sú „smelí“ a „občianski“.…
Opatrne s nálepkovaním!

Opatrne s nálepkovaním!

Vo vydaní Petržalských novín z piatka 21.3. sme si s veľkým údivom prečítali názory autorky článku „Lesopark prežil viac desaťročí – prežije?“ a vyvolalo to potrebu na obsah článku – aspoň za kolektív materskej školy na Haanovej ulici – zareagovať. Teší nás, že pisateľke leží na srdci zachovanie dobrého stavu lesíka pri dostihovej dráhe, pretože tento zostatok prírody uprostred sídliska si zaslúži verejnú pozornosť a v tomto kontexte máme spoločný záujem.…
Čo dokážu ľudia

Čo dokážu ľudia

Bývam v starej časti Petržalky, presnejšie na Hrobárskej ulici, pri cintoríne a som zhrozený z toho, čo niektorí ľudia dokážu. Stačí sa pozrieť za cintorín a uvidíte tú hrôzu! Som živnostník v stavebníctve, ale takéto niečo by som nedokázal, aj keď zberný dvor v Petržalke nestojí za nič.…
Najšpinavšie výťahy

Najšpinavšie výťahy

Najpoužívanejšia lávka pre chodcov sa nachádza na Einsteinovej ulici v Petržalke pri Inchebe. Lávka má aj jednu slovenskú kuriozitu. Na pravej strane stavbári postavili vedľa seba dva betónové nábehy pre cyklistov a kočíky, na ľavej strane lávky smerom do sídliska postavili, len schody a betónový nábeh pre cyklistov nepostavili.…

Bratislavský archív uprostred divočiny

Zanedbaný areál bývalej Materskej školy na Markovej ulici, plný neudržiavanej zelene a neporiadku, si všimla naša čitateľka bývajúca neďaleko. Záhrada je vraj v nepeknom stave už dlhé roky, stromy i kríky potrebujú orezať a napadané lístie špatí areál aj zvonka. V súčasnosti v budove sídli Archív hlavného mesta Bratislavy, preto sme o reakciu požiadali Mgr.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201